خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا در یاسوج

سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
۲۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۴
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۹
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2 (فیس لیفت)، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
زانتیا86معاوضه با زمین یاسوج
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زانتیا86معاوضه با زمین یاسوج
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۱۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
زانتیا مدل ۸۸
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۱
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا بدون رنگ
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
زانتیا بدون رنگ
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل 1388
۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل 1388
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
بعدی