خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن زانتیا 2000cc در یاسوج

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۶۵,۷۵۶ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۱,۵۴۸ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۲,۲۲۲ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۳۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۲۱۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۱۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
زانتیا مدل ۸۸
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا بدون رنگ
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
زانتیا بدون رنگ
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل 1388
۲۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل 1388
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۱ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
خودروزانتیا۲۰۰۰سیترو
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
بعدی