خرید و فروش و قیمت خودرو دنا در یاسوج

دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۷
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
دنا معمولی 1700cc، مدل ۱۳۹۶
دنا معمولی 1700cc، مدل۲۸/۱۱/۹۸
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا معمولی 1700cc، مدل۲۸/۱۱/۹۸
دنا پلاس 1700cc توربو، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸ بدونه رنگ
۶۳,۸۰۰ کیلومتر ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۸ بدونه رنگ
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۵
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا معمولی، مدل ۱۳۹۴
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱۲۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
۳,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دنا پلاس 1700cc دنده ای، مدل ۱۳۹۹
دنا معمولی تیپ 2، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
دنا معمولی تیپ 2، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۵,۸۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش
دنا پلاس 1700cc اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
بعدی