خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در یاسوج

وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
مزدادوکابین
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی،ژاپنی مدل ۱۳۹۳
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی،ژاپنی مدل ۱۳۹۳
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۲
۳۳۳,۳۳۳ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی