خرید و فروش و قیمت خودرو وانت مزدا در یاسوج

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۱,۱۱۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۱
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۷۶
۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۷۶
وانت مزدا 2000 دو کابین دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۸,۶۹۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۴۰۰
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۵
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
وانت مزدا 1600، مدل ۱۳۷۰
مزدادوکابین
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۱
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۲۰۰۱ - ۱۳۸۰
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۶
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۸
مزدا وانت 2000 دو کابین ژاپنی
۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
مزدا وانت 2000 دو کابین ژاپنی
بعدی