خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در یاسوج

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 مدل ۹۹ صفر
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 مدل ۹۹ صفر
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ معاوضه با ۴۰۵ یا پارس
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸ معاوضه با ۴۰۵ یا پارس
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 131 TL، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
۲۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 TL، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷ کارمندی
۶۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷ کارمندی
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۶
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۸۹
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۸۹
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۳۶,۸۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۳
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۲۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی