خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در یاسوج مدل ۱۳۹۰

پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۸۹
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دقایقی پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۸۹
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۳,۳۳۳ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰
۱۵۶,۳۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰دوگانه ال پی جی
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰دوگانه ال پی جی
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل 1389
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل 1389
پراید 131 دوگانه‌ کارخانه ، بکر ( معاوضه )
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ کارخانه ، بکر ( معاوضه )
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۰
۴۱,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۳
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۵۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۳
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۵۵,۵۵۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰
بعدی