خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 141 در یاسوج

پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 SE، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۹
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
۶۶,۵۸۵ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۰
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
۲۵ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید دوگانه شرکتی، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۴
پراید 141 EX، مدل ۱۳۸۵
۱۸۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید صبا مدل ۱۳۸۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پراید صبا مدل ۱۳۸۹
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۵
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱
۱۹۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
پراید 141 SX، مدل ۱۳۹۱
بعدی