خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در یاسوج

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۲۶,۲۷۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲کاربرات
۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر جهت معاوضه
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲کاربرات
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۱۲,۴۸۶ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۱ ساعت پیش
پراید ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
۳۶۵,۲۱۶ کیلومتر ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 131سقف ستون شاسی پلمب دوگانه
۵۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131سقف ستون شاسی پلمب دوگانه
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۲۰۰۵ - ۱۳۸۴
پراید مدل ۱۳۸۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید  مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۱۵,۸۵۳ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵
بعدی