خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در یاسوج

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۳,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دقایقی پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۵۰۰ کیلومتر ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۲
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۲
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۱ - ۱۳۹۰
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۲۰۱۱ - ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۳
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند lxمدل ۸۴د
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند lxمدل ۸۴د
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۴۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX  مدل ۱۳۹۴
سمند اف سون دوگانه کارخانه، مدل ۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند اف سون دوگانه کارخانه، مدل ۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
۱۱,۱۱۱ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
بعدی