آگهی استخدام | کارگر ساده | نظافتچی | خدماتی | خدمه | پرستار بیمار |استخدام نگهبان و سرایداری |سایت استخدام| دیوار یاسوج

نیروی کارواش
۱۴ ساعت پیش
نگهبان سرایدار
۱۵ ساعت پیش
نیازمند کارگر کارواش
۳ روز پیش
کارگر ماهر جهت کار در خشکشویی
۴ روز پیش
کاردرمنزل کارهای منزل واشپزی
۵ روز پیش
استخدام در قالیشویی
۵ روز پیش
استخدام در قالیشویی
جهت کار در منزل
۵ روز پیش
جهت نظافت منزل
۶ روز پیش
استخدام یک نفر جهت آشپزی و نظافت در منزل
هفتهٔ پیش
استخدام یک نفر جهت آشپزی و نظافت در منزل
خانم برای کافه وحسابدارکارواش و کارگر کارواش
هفتهٔ پیش
استخدام نیروی آقا و خانم در شرکت نظافتی در تهران
هفتهٔ پیش
استخدام نیروی آقا و خانم در شرکت نظافتی در تهران
کار در منزل اشپزی
هفتهٔ پیش
استخدام مراقب سالمند و کودک
هفتهٔ پیش
کارگر کار کرده کارواش نیازمندیم
هفتهٔ پیش
جهت کار در قالیشویی
۲ هفته پیش
استخدام نیروی خدماتی
۲ هفته پیش
نظافتچی خانم ،اشپزی
۲ هفته پیش
نیازمند نیروی خدماتی
۲ هفته پیش
کارگر کارواش
۲ هفته پیش
نظافت و آشپزی منزل
۳ هفته پیش
استخدام نیروی خدماتی
۳ هفته پیش
استخدام کارگر خانم جهت کار درشرکت خدماتی
۳ هفته پیش
نیازمند خانم جوان با ظاهری آراسته و تمیزبرای تمیزکاری
۳ هفته پیش
باغبان و نگهبان باغ نیازمندم
۳ هفته پیش
بعدی