خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در زابل

زمین تجاری و مسکونی

توافقی
۲۲ ساعت پیش

زمین فروشی امام خمینی شمالی کوچه ۶۶

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش

شهرعلی اکبر

توافقی
دیروز

زمین دومعبر بختیاری 6و۴

توافقی
دیروز

زمین 375متر تجاری،مسکونی

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

زمین کشاورزی

توافقی
دیروز

زمین تجاری خیابان جام جم

توافقی
دیروز

۲۱۰متر زمین امیر آباد ۵۰متر از جاده اصلی

توافقی
دیروز

زمین فلکه دانشگاه.دانشجو۱۴

توافقی
دیروز

زمین فروشی شهرک پالیز

توافقی
دیروز

زمین باسندوکالت محضری

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

۳۰۰متر زمین هیرمند شمالی

توافقی
دیروز

زمین مسکونی روستای کرباسک

توافقی
دیروز
زمین مسکونی روستای کرباسک

زمین

توافقی
دیروز
زمین

زمین مسکونی ده سنجدی

۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

کارگاه جوشکاری هیرمند شمالی ۴۵

توافقی
دیروز

زمین مسکونی روستای دلارامی ۱

توافقی
دیروز

۲۰۰مترزمین بلوارحیدرشهرکی

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

زمین ۱۸۰ متری خوش قواره کناره جمعه بازار

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

۳۱۰متر زمین دانشگاه ۱۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

۲۰۰مترزمین واقع درخیابان فرخی سیستانی

توافقی
دیروز

زمین فرمانداری پشت ثبت احوال زهک

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زمین فرمانداری پشت ثبت احوال زهک

زمین شهرک جانبازان

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

زمین شهرداری

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
قبلیبعدی