خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار زابل

جوجه آردن خالص

۸۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
جوجه آردن خالص

عروس هلندی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی

گوسفند جوان

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گوسفند جوان

تخم مرغ لاری نطفه دار

۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تخم مرغ لاری نطفه دار

کفتر

توافقی
نیم ساعت پیش
کفتر

جوجه یه ماهه عروس هلندی

۵۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه یه ماهه عروس هلندی

تعداد 500دسته خار

۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تعداد 500دسته خار

س مرغ ویک خروس لاری

توافقی
۱ ساعت پیش
س مرغ ویک خروس  لاری

هفت رنگ

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
هفت رنگ

تخم مرغ محلی تازه نطفه دار

۶,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
تخم مرغ محلی تازه نطفه دار

سه تا اردک چاق و چله ناز و بازیگوش

۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سه تا اردک چاق و چله ناز و بازیگوش

ریش نر جوانه

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش

نره ساده هفرنگ

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
نره ساده هفرنگ

جفت جوجه تهرانی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جفت جوجه تهرانی

نر ماده مگس

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
نر ماده مگس

خروس محلی اصل

۲۸۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
خروس محلی اصل

لونه عروس هلندی

جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
لونه عروس هلندی

پرنده

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش

جوجه محلی

توافقی
۶ ساعت پیش
جوجه محلی

قفس

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
قفس

جوجه محلی

۱۷,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
جوجه محلی

خرگوش

۶۵,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خرگوش

گوساله پرواری

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
گوساله پرواری

جفت پرشی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
جفت پرشی
بعدی

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار زابل