رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در زابل

اپارتمان ۱۶۰متر میرحسنی دوواحدی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش
آپارتمان ۹۰ متری حافظ
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۹۰ متری حافظ
آپارتمان داخل شهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش
اپارتمان خیابان هامون نبش حافظ
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مدرس ۲ ، ۱۳۰ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مدرس ۲ ، ۱۳۰ متر
یک واحد طبقه اول مطهری 32 داخل میلان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک واحد طبقه اول مطهری 32 داخل میلان
آپارتمان ۱۱۰ متر مهرعلی جهانتیغ۱۶
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان ۱۱۰ متر مهرعلی جهانتیغ۱۶
آپارتمان 120 متری. خیابان رجایی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان 120 متری. خیابان رجایی
آپارتمان ۹۰متری مسکن مهربلوک۶ امام خمینی جنوبی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اپارتمان اجاره ای
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اپارتمان اجاره ای
آپارتمان۱۱۰متری دولتی مقدم۲
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان۱۱۰متری دولتی مقدم۲
آپارتمان در هیرمند شمالی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان در هیرمند شمالی
اپارتمان درهیرمدشمالی ۳۵
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارنمان‌ ۱۴۰‌ متر‌ بین‌ هامون۴۱و۴۳
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ده سنجتی روستای کنگ مزار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ده سنجتی روستای کنگ مزار
سوییت مستقل و طبقه همکف برای اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
سوییت مستقل و طبقه همکف برای اجاره
اپارتمان اجاره خیابان رجایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان اجاره سام شرقی فول امکانات
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان اجاره سام شرقی فول امکانات
اپارتمان اجاره خیابان بعثت فول امکانات
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان 100 متر دو خواب اجاره میدان امام رضا 12
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان سه خوابه طبقه دوم چهارراه دکتری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری در خیابان سام شرقی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره آپارتمان ۱۲۵ متری در خیابان سام شرقی
یک واحدآپارتمانی توی بلوارمدرس
ودیعه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یک واحدآپارتمانی توی بلوارمدرس
آپارتمان واقع در میرحسینی ۸ یا حیدر شهرکی ۷
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان واقع در میرحسینی ۸ یا حیدر شهرکی ۷
بعدی