رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در زابل

مغازه ۱۳۰ متری مطهری غربی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مغازه ۱۳۰ متری مطهری غربی
اجاره مغازه به متراژ۳۵متر روبه رو کمیته امداد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره مغازه به متراژ۳۵متر روبه رو کمیته امداد
مغازه ۴۰مترمربع
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک باب مغازه به اجاره داده میشود
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره دربازار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه در زهک
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره مغازه ۲۴متر خیابان فرهنگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اجاره مغازه ۲۴متر خیابان فرهنگ
مغازه ۲۵متری جنب دیوار کشتارگاه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۵متری جنب دیوار کشتارگاه
بلوارمدرس نزدیک میدان امام حسین
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بلوارمدرس نزدیک میدان امام حسین
اجاره یک باب مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۳۲مغازه‌۳متر۷۰سانت‌عرض‌باطول۸مترنبش‌مصطفی۱۱
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۳۲مغازه‌۳متر۷۰سانت‌عرض‌باطول۸مترنبش‌مصطفی۱۱
اجاره مغازه هیرمند شمالی هیرمند ۶۷
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اجاره مغازه هیرمند شمالی هیرمند ۶۷
مغازه اجاره خیابان هیرمند جنوبی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک باب مغازه اجاره ای
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه خیابان مصطفی خمینی شمالی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
دودرب‌مغازه‌نبش‌هیرمند۳۵
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ۱۰۰ متری مناسب انواع فروشگاه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یک کارگاه جهت تولیدی دارای اب و برق وفضای سبز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگاه ۴۳۰ متری بلوار کارگر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگاه ۴۳۰ متری بلوار کارگر
مغازه 20متری اجاره
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگاه ودوعدد مغازه به اجاره واگذار می‌شود
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
کارگاه ودوعدد مغازه به اجاره واگذار می‌شود
مغازه درروستای دولت آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
مغازه ۱۵متر سام غربی۹
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ۱۵متر سام غربی۹
مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
قبلیبعدی