رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در زاهدان

در حال دریافت ...
آپارتمان ۵۵ متر بهشتی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
طبقه اول امیرالمومنین ۱۱۰متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
رهن آپارتمان بهارستان زیبا شهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
نیم ساعت پیش
رهن آپارتمان بهارستان زیبا شهر
منزل طبقه دوم راه جدا مشترک
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان اجاره خرمشهر 43
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اپارتمان دانشگاه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
رهن تک خواب قلنبر قائم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
اپارتمان طباطبایی 105متر
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
واقع در رودکی 4 دویست متر زیر بنا رهن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش
اجاره آپارتمان 90 متری طبقه دوم مجتمع یاس
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره دو خواب اول مهرشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اجاره دو خواب اول مهرشهر
اجاره آپارتمان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سوییت کامل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سهروردی ١٠٠ متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
واحد اجاره ای
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
واحد اجاره ای
منزل نوساز
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
منزل نوساز
واحد رهن و اجاره ۱۸ متری گلها
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
اجاره آپارتمان نوساز مرکز شهر
ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
اجاره آپارتمان نوساز مرکز شهر
همکف اجارهای زیباشهر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پهلوانی ٢٠
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
۷0متری زیباشهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره آپارتمان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره آپارتمان
یک منزل اجاره ای در زیباشهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
رهن کامل آپارتمان 105 متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۷ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی