رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در زاهدان

آپارتمان طبقه همکف ۷۵متری تک خوابه رهن کامل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
آپارتمان 78متری واقع در پیروزی زیبا شهر
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
طبقه اول از ویلایی دوطبقه دانشگاه 3
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
آپارتمان طبقه ۵ بر قلنبر ۸۶ متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
رهن کامل ویلای
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
رهن کامل ویلای
خانه ویلایی، ۱۵۰ متر بلوار رسالت
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه ویلایی، ۱۵۰ متر بلوار رسالت
آپارتمان همکف تک واحدی البرز
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه ویلایی دربست رهن کامل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خانه ویلایی دربست رهن کامل
آپارتمان ۱۰۰ متری دانشجو
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰متری امیدایندگان پرستار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
اپارتمان دانشگاه۱.مجتمع پارسا
ودیعه: ۱۸۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان ۸۵ متری سعدی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ویلایی اجاره ورهن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ویلایی اجاره ورهن
رهن و اجاره مهرشهر
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آپارتمان 145متری مدرس 11
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
منزل ویلایی 135مترشهرک نبوت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان،70متری،مرادقلی
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
آپارتمان،70متری،مرادقلی
دانشجو دو خواب اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
ویلای همکف 120 متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
همکف میرحسینی ۶۵ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
145متر. دانشجو68
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ویلای رهنی یک نیم طبقه
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
ویلای رهنی یک نیم طبقه
اپارتمان 100متر مجتمع رضوان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
رهن 150 متر/ سه خواب/کلید نخورده/ اول باقری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
بعدی