انواع خدمات باربری، حمل بار و اسباب کشی در زاهدان

راننده هستم در شهر
دقایقی پیش
سرویس و دربستی درون شهری
یک ربع پیش
سرویس و دربستی درون شهری
مسافر از زاهدان به خاش یا ایرانشهر
یک ربع پیش
حمل نقل
نیم ساعت پیش
حمل نقل
درخواست خاور
۱ ساعت پیش
ماشین دربستی
۱ ساعت پیش
حمل باربری منزل
۱ ساعت پیش
حمل باربری منزل
مسافر از زاهدان به زابل
۱ ساعت پیش
درخواست مسافر به مشهد
۲ ساعت پیش
اسبابکشی منزل باکارگروخاور
۲ ساعت پیش
اسبابکشی منزل باکارگروخاور
وانت درون شهری و برون شهری
۲ ساعت پیش
از زاهدان به زابل
۳ ساعت پیش
وانت بار توشهری
۳ ساعت پیش
حمل نخاله‌های ساختمانی
۳ ساعت پیش
حمل نخاله‌های ساختمانی
زاهدان زابل.بامواردبهداشتی
۳ ساعت پیش
کارگر حرفه ای اسباب کشی
۳ ساعت پیش
جابجایی اثاثیه منزل از زاهدان ب تهران،گرگان و مشهد
۳ ساعت پیش
جابجایی اثاثیه منزل از زاهدان ب تهران،گرگان و مشهد
حمل بار باخاور بارفقط فردا از زاهدان به زابل
۴ ساعت پیش
حمل و جابجایی منزل با کارگر و خاور مسقف
۴ ساعت پیش
حمل و جابجایی منزل با کارگر و خاور مسقف
وانت بار
۴ ساعت پیش
حمل بار وجابجایی اثاثیه منزل باکارگر قوی وخاورمسقف
۴ ساعت پیش
حمل نقل جابجای اثاث
۴ ساعت پیش
مسافر از زاهدان ب زابل
۵ ساعت پیش
جابجایی بارباکارگروخاور6متری
۵ ساعت پیش
بعدی