رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ابهر

اجاره ی مغازه شیک و
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره ی مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
چاه دستی برقی و زمین ۳ هکتار اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه ۷۰متر بلوار بسیج
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره مغازه ۷۰متر بلوار بسیج
اجاره مغازه 70 متری میدان مصلی/ اول بسیج
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره مغازه 70 متری میدان مصلی/ اول بسیج
باغ فروشی واقع در جاده ابهر خرمدره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
اجاره مغازه تجاری ۱۲۰ متری در خیابان امام
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۳ ساعت پیش
اجاره مغازه تجاری ۱۲۰ متری در خیابان امام
مغازه بلواربسیج ۷۰مترجنب کوچه راهنما
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
أجاره کارخانه با امکانات
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه 18 متری شناط خیابان بهشتی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه۳۲متری بلواربسیج جب مدرسه راهنمایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه۳۲متری بلواربسیج جب مدرسه راهنمایی
آپارتمان با موقعیت اداری میدان آسیاب اول ولیعصر
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مغازه ۲۰متردرگروسی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
اجاره کارخانه با امکانات
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره سوله صنعتی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
بلوار اثیرالدین.روبه روی جهاد کشاورزی
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
بلوار اثیرالدین.روبه روی جهاد کشاورزی
اجاره و رهن مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره ی مغازه
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره ی مغازه
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مغازه 18 متری میدان پیر
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره حدود دو هکتار زمین کشاورزی و یونجه زار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۰متر درگروسی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
زیر زمین مسجد قائم آل محمد گلشهر ابهر ۵۰۴ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زیر زمین  مسجد  قائم آل محمد گلشهر ابهر ۵۰۴ متر
هیجده متر دارای اب وبرق ودونبش
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
بعدی