رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بهارستان اهواز

مغازه بزرگ شیک ۵۵متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بهارستان
مغازه بزرگ شیک ۵۵متری
مغازه۱۸متر رهن و اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
مغازه۱۸متر رهن و اجاره
واقع در خیابان اصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در بهارستان
واقع در خیابان اصلی
موقعیت مکانی واقع در خیابان اصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در بهارستان
موقعیت مکانی  واقع در خیابان اصلی
مغازه ۵۵ متری بزرگ در بهارستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مغازه ۵۵ متری بزرگ در بهارستان
مغازه۱۵متری
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مغازه۱۵متری
مغازه ۳۰متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مغازه ۳۰متری
مغازه دو دهنه بهارستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مغازه دو دهنه بهارستان
مغازه در اصلی بهارستان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
مغازه در اصلی بهارستان
رهن کامل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در بهارستان
رهن کامل
مغازه بر اصلی بهارستان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
مغازه بر اصلی بهارستان
اجاره مغازه
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در بهارستان
اجاره مغازه
نانوایی دولتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
نانوایی دولتی
معازه جهت اجاره شهرک برق ۱۲
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در بهارستان
معازه جهت اجاره شهرک برق ۱۲
بعدی