خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار اراک

در حال دریافت ...
قنارى رسمى بلند
۸۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
قنارى رسمى بلند
عروس هلندی سرلاکی
توافقی
یک ربع پیش
جوجه طرقه
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
جوجه طرقه
قناری سوپر نر
توافقی
نیم ساعت پیش
قناری سوپر نر
تخم عروس هلندی
۳۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تخم عروس هلندی
عروس طوسی تاز دونخور
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس طوسی تاز دونخور
عروس هلندی
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
عروس هلندی
سهره بهاره
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پرنده سره
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
پرنده سره
طرقه
توافقی
۱ ساعت پیش
طرقه
کبوتر فروشی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر فروشی
جوجه زیبا
۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه زیبا
کبوتر گلی سیاه
۶۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر گلی سیاه
جفت کوتوله برزیلی با 3تاجوجه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت کوتوله برزیلی با 3تاجوجه
معاوضه طوطی برزیلی آبی نقابدار
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
معاوضه طوطی برزیلی آبی نقابدار
فنچ گلدین
توافقی
۲ ساعت پیش
فنچ گلدین
جوجه زاغی دستی شده
۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه زاغی دستی شده
دهن طلا عشق تموم عشق بازها
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دهن طلا عشق تموم عشق بازها
جوجه سهره قناری
توافقی
۳ ساعت پیش
جوجه سهره قناری
یک عدد کله دم سبز نر
۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک عدد کله دم سبز نر
پرنده بزرگ
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
کبوتر پرشی
۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر پرشی
یه جفت مرغ عشق خوشگل وتخم گذار
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق خوشگل وتخم گذار
کفتر سالم پروازی
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کفتر سالم پروازی
بعدی