حیوانات مزرعه در اراک روی دیوار

در حال دریافت ...
سیزده عدد بره
توافقی
دقایقی پیش
سیزده عدد بره
بوقلمون
۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گاو
توافقی
یک ربع پیش
گاو
شیشک قوچ مهربانی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
شیشک قوچ مهربانی
گوسال سیمنتال
۱۱,۵۰۰ تومان
یک ربع پیش
گوسال سیمنتال
خروس سالم یک ساله
۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
خروس سالم یک ساله
فروش گوسفند
توافقی
نیم ساعت پیش
فروش گوسفند
میش بره قزل
۵,۱۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
میش بره قزل
گوسفند شیشک بره ماده
توافقی
نیم ساعت پیش
گوسفند شیشک بره ماده
خروس
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس
تخم مرغ لاری اصل وتخم بوقلمون
۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تخم مرغ لاری اصل وتخم بوقلمون
میش افشاری
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
میش افشاری
قوچ شالی
۵,۵۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قوچ شالی
میش و گوسفند شال
توافقی
۲ ساعت پیش
میش و گوسفند شال
تخم نطفه دار انواع بوقلمون
توافقی
۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار انواع بوقلمون
قوچ
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قوچ
خروس
توافقی
۲ ساعت پیش
خروس
قوچ افشار دو ساله نژاد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قوچ افشار دو ساله نژاد
خرگوسفندی به شرط یک ساله جوان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خرگوسفندی به شرط یک ساله جوان
دو عدد گوساله نر ب فروش میرسد
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دو عدد گوساله نر ب فروش میرسد
خروس لاری
توافقی
۳ ساعت پیش
خروس لاری
قوچ افشاری
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند شیشک میش وبره
۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند شیشک میش وبره
میش حامله
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
میش حامله
در حال دریافت ...
بعدی