رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در بناب

اجاره زمین زراعی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجاره زمین زراعی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
اجاره زمین کشاورزی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
سوله صنعتی ۳۰۰ متر مربع
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
سوله صنعتی ۳۰۰ متر مربع
زمین کشاورزی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
سوله 500 صنعتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
۲ هکتار زمین کاشته نشده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
زمین کشاورزی حاصل خیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
زمین کشاورزی حاصل خیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
اجاره زمین کشاورزی در عجبشیر پشت بیمارستان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اجاره زمین کشاورزی در عجبشیر پشت بیمارستان
زمین کشاورزی سه ونیم هکتار در حوالی روستای کشاورز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اجاره زمین کشاورزی۶۲من
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اجاره زمین کشاورزی۶۲من
باغ در روستای زاوشت کنار کانال اب
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۶۰ من محلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
یک قطعه زمین کاشت نشده برای صیفی جات وهویج وپیاز.
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
زمین کشاورزی بایر۱۶۰من محلی می باشد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
۱۲۰۰ متر ۸ من محلی زمین زراعی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش
زمین کشاورزی 148 مَن بناب خانه برق قدیم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش
زمین اجاره لی۶۲من
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش
بعدی