خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در داراب

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۱۸,۲۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۴۵۳,۸۸۵ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸

۱۳۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۲۲ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸

وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۱

۵۷ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۱

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ CNG

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ CNG

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید، صبا مدل ۱۳۸۲ درحد عروسک

۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز
پراید، صبا مدل ۱۳۸۲ درحد عروسک

پراید ۱۳۱SE، مدل ۱۳۹۶

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131SE مدل 90 بنزینی شهر داراب

۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131SE مدل 90 بنزینی شهر داراب

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷

۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۳۸,۵۵۳ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در داراب