خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار گرگان

عروس هلندی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
عروس هلندی
کبوتر فروش یا معاوضه با پرنده ک بدردم بخوره
جهت معاوضه
یک ربع پیش
کبوتر فروش یا معاوضه با پرنده ک بدردم بخوره
یک جفت کبوتر چپ و نر ساده
۶۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
یک جفت کبوتر چپ و نر ساده
تعداد۵ کبوتر پاپر تبریزی و تعدادی کبوتر پلاکی
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
تعداد۵ کبوتر پاپر تبریزی و تعدادی کبوتر پلاکی
کبوتر پرشی تیر ماه اصالت و ذاتدار
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر پرشی تیر ماه اصالت و ذاتدار
قناری سوپر
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
قناری سوپر
سه عددکبوتر سالم
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سه عددکبوتر سالم
عروس هلندی لوتینو نر بالغ
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو نر بالغ
زاغ
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
زاغ
عروس هلندی کله ای دم پشمی
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کوتوله برزیلی
جهت معاوضه
۱ ساعت پیش
کوتوله برزیلی
کفتر دورگ
۶۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کفتر دورگ
مرغ عشق اسپانگل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق اسپانگل
مرغ عشق دستی
۴۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق دستی
لوتینو چشم شرابی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
لوتینو چشم شرابی
فروش یک جفت عروس هلندی بالغ
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش یک جفت عروس هلندی بالغ
کبوتر قنار در حد
توافقی
۲ ساعت پیش
کبوتر قنار در حد
یک جفت پرنده قناری سالم بشرط سالم بودن
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک جفت پرنده قناری سالم بشرط سالم بودن
کبوتر تیپی و جوجه
توافقی
۳ ساعت پیش
کبوتر تیپی و جوجه
کبوتر پاکستانی
توافقی
۳ ساعت پیش
کبوتر پاکستانی
عروس هلندی نر دستی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی نر دستی
یک جفت عروس هلندی مولد وکار داده
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۲۰عدد مرغ عشق را با یک جفت عروس هلندی معاوضه میکنم
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
۲۰عدد مرغ عشق را با یک جفت عروس هلندی معاوضه میکنم
کوتوله برزیلی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کوتوله برزیلی
بعدی