خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار گرگان

در حال دریافت ...
دوبال هفرنگ پرشی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دوبال هفرنگ پرشی
مرغ عشق
۸۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ عشق
تعدادی عروس جوانه و تازه دانخور
۴۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
تعدادی عروس جوانه و تازه دانخور
کله سیا
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کله سیا
مرغ عشق اسپانگل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ عشق اسپانگل
تعدادی عروس هلندی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تعدادی عروس هلندی
مرغ عشق دستی
۴۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ عشق  دستی
شازده قرمز
۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
شازده قرمز
کفتر رنگی آلمانی
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
کفتر رنگی آلمانی
یه جفت کفتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یه جفت کفتر
مرغ عشق
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
مرغ عشق
کبوترفروشی
توافقی
۳ ساعت پیش
کبوترفروشی
کفتر
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کفتر
سهره نشون دار وبخون
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سهره نشون دار وبخون
عروس هلندی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی
نر سار جوان
توافقی
۴ ساعت پیش
نر سار جوان
تعداد ۱۴ تا کبوتر معاوزه با قناری
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
کبوتر مسافتی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر مسافتی
دوعدد عدروس هلندی
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
دوعدد عدروس هلندی
کبوتر فروشی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کبوتر فروشی
دورگ وتکپر
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
دورگ وتکپر
مرغ عشق بالغ
توافقی
۵ ساعت پیش
مرغ عشق بالغ
کبوتر گرگی با مرغ عشق هم عوض میکنم
۴۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کبوتر گرگی با مرغ عشق هم عوض میکنم
قناری ماده
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قناری ماده
در حال دریافت ...
بعدی