حیوانات مزرعه در گرگان روی دیوار

در حال دریافت ...
گوسفند فروشی
توافقی
دقایقی پیش
جوجه مرغ محلی
۷,۵۰۰ تومان
دقایقی پیش
جوجه مرغ محلی
خروس دورگ لاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
خروس دورگ لاری
قوچ فروشی
توافقی
یک ربع پیش
قوچ فروشی
حیوانات.مرغ دورگ گلپایگان
۹,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس لاری اصیل ریش
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تقلی بختیاری و افشاری نر و ماده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تقلی بختیاری و افشاری نر و ماده
فروش اردک ۱هفته ای
۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش اردک ۱هفته ای
تخم مرغ مرندی
۸,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
تخم مرغ مرندی
بز ابستن و بره
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بز ابستن و بره
تعدادی لاری
توافقی
۱ ساعت پیش
تعدادی لاری
بز نر سه سال ب شرط سالمی و همچی.
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بز نر سه سال ب شرط سالمی و همچی.
یک عدد بره تازه زاییده ۲قلو
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خوب و سرحال
۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خوب و سرحال
سیمین شهر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سیمین شهر
خروس لاری طوس کامل
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس لاری طوس کامل
اردک خارجی 11 عدد 4عدد نر7 عدد ماده
توافقی
۲ ساعت پیش
اردک خارجی 11 عدد 4عدد نر7 عدد ماده
مرغ لاری سفید
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ لاری سفید
گاو قربانی 5عدد
توافقی
۳ ساعت پیش
گاو قربانی 5عدد
تخم مرغ ابریشمی.
توافقی
۳ ساعت پیش
تخم مرغ ابریشمی.
گوسفند سالم سرحال
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند سالم سرحال
نربره اصل افشار
توافقی
۳ ساعت پیش
نربره اصل افشار
اردک خارجی
توافقی
۴ ساعت پیش
اردک خارجی
۱۱ راس نر بره کردستانی گوسفند
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۱۱ راس نر بره کردستانی گوسفند
در حال دریافت ...
بعدی