حیوانات مزرعه در گرگان روی دیوار

میش و بره و قوچ
توافقی
دقایقی پیش
میش و بره و قوچ
مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
مرغ
خروس لاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس لاری
سبرایت
۱۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سبرایت
گوساله چاق
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گوساله چاق
مرغ و خروس گلین طوسی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ و خروس گلین طوسی
گاو شیری
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گاو شیری
خروس محلی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس محلی
آبستن. رکورد شیر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
آبستن. رکورد شیر
۲۱ راس بره اصل افشار و کردستانی
۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۲۱ راس بره اصل افشار و کردستانی
مرغ با جوجه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ با جوجه
تعدادی غاز بفروش میرسد حدود ۱۰ عدد...
توافقی
۱ ساعت پیش
گوسفند کردستانی اصل
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوسفند کردستانی اصل
بز نر نژاد گرفتن
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بز نر  نژاد گرفتن
خروس چهل تاج سیاه
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس چهل تاج سیاه
بره توقلی ماده
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بره توقلی ماده
یه جفت مرغ عشق مولد چش قرمز
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق مولد چش قرمز
جوجه لاری
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه لاری
اردک اسراعیلی
توافقی
۲ ساعت پیش
اردک اسراعیلی
گوسفند بره دار
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند بره دار
جوجه گوشتی راس
۲,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه گوشتی راس
گوسفند
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند
مرغ لاری
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مرغ لاری
اردک خارجی
توافقی
۳ ساعت پیش
اردک خارجی
بعدی