حیوانات مزرعه در گرگان روی دیوار

در حال دریافت ...
گوساله ماده دوساله هنوز نزاعیده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گوساله ماده دوساله هنوز نزاعیده
جوجه جاپنیز و کوشین
۲۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
جوجه جاپنیز و کوشین
جوجه محلی
۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه محلی
جوجه بوقلمون
۲۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه بوقلمون
پنج عدد اردک محلی بزرگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پنج عدد اردک محلی بزرگ
خروس گلپایگان پنج ماهه
۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس گلپایگان پنج ماهه
مرغ محلی اصیل
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ محلی اصیل
گوسفند ماده 7ماهه ونر شش ماهه
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند ماده 7ماهه ونر شش ماهه
اردک محلی
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اردک محلی
۴ راس گوسفند افشار
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۴ راس گوسفند افشار
فروش جوجه اردک اسرائیلی
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ لاری
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ لاری
جوجه خروس لاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه خروس لاری
دو عدد میش برای فروش قربانی
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
دو عدد میش برای فروش قربانی
گاو قربانی
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
گاو قربانی
مرغ کرچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
مرغ لاری
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
خروسهای طوسی ویکجفت جوجه
۸۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
خروسهای طوسی ویکجفت جوجه
فروش تعدادی مرغ
۶۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گوسفند نر _ یک ساله
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
گوسفند نر _ یک ساله
فروش الاغ قوی وجوان
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش مرغ و خروس لاری اصیل
توافقی
۵ ساعت پیش
فروش مرغ و خروس لاری اصیل
بوقلمون کرچ
توافقی
۵ ساعت پیش
بوقلمون کرچ
غاز و اردک
۹۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
غاز و اردک
بعدی