رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گرگان

در حال دریافت ...
یک واحد ملک تجاری۲۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش
مغازه اجاره ای سوپرمارکن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره مغازه
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره مغازه
اجاره سوله 110 متری جرجان شهرک بهشتی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه یا انباری 33 متری جامی 8
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغاره 61 متری روبروی دانشگاه آراد
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه اجاره ای گلشهر ۲۵
ودیعه: ۱۵ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره تجاری بر رسالت ۳۷
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
اجاره تجاری بر رسالت ۳۷
مغازه اجاره ای ۱۲۰،متری درچاله باغ
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گل شهر 26 رهن و اجاره مغازه
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گل شهر 26 رهن و اجاره  مغازه
گلباران مغازه اجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
اجاره مغازه در کردکوی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
واگذادری کافه با کلیه وسایل
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
17متر مربع تجاری بر پارتیان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
17متر مربع تجاری بر پارتیان
صیاد۸۰متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه صیاد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه240متری بابالکن
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
30 متری نوساز بر اصلی گل آرا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه 20 متری الغدیر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۱۵۰ متر مغازه بر اصلی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه یا کارگاه زنگیان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه یا کارگاه زنگیان
یک باب مغازه ۲۰۰متری در شهر فاضل اباد
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره مغازه حدوداً 20متردهنه 3بحراصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
اجاره انبار داخل شهر
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
در حال دریافت ...
بعدی