خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ایرانشهر

در حال دریافت ...
طوطی ملنگو نر جوان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر
تخم نطفه دار طوطی کاکادو و کاسکو
توافقی
دیروز
تخم نطفه دار طوطی کاکادو و کاسکو
کفتر فروشی یا معاوضه
۴۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کفتر فروشی یا معاوضه
قناری‌
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز
قناری‌
۲۵عددکبوتر پاکستانی شهرستانی همه یجا باهم
توافقی
۳ روز پیش
۲۵عددکبوتر پاکستانی شهرستانی همه یجا باهم
کبوتر
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کبوتر
ی جفت کبوتر
۶۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ی جفت کبوتر
کبوتر تهرانی
۳۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کبوتر تهرانی
کبوتر پلاکی
۵۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کبوتر پلاکی
کبوتر ھوایی راسک
۹۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کبوتر ھوایی راسک
مرغ عشق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مرغ عشق
کبوتر
جهت معاوضه
۴ روز پیش
فنچ ۵عدد سالم
۸۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
فنچ ۵عدد سالم
۱جفت مرغ عشق کاشانی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
۱جفت مرغ عشق کاشانی
فروشی کبوتر پرشیکله زرد
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
فروشی کبوتر پرشیکله زرد
عروس هلندی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
عروس هلندی
کبوتر یا کریم
۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کبوتر یا کریم
معاوضه مرغ عشق نر با جوجه مرغ عشق واسه دستی کردن
۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
یک جفت پلنگ زرد
۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک جفت پلنگ زرد
کبوتر تیپ المانی
۸۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کبوتر تیپ المانی
کفتر پرشی پاکستانی ب ضمانت
توافقی
هفتهٔ پیش
کفتر پرشی پاکستانی ب ضمانت
سینه مشهدی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سینه مشهدی
پنج عدد کفتر دم چتری کله ماری پا پر تزیینی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پنج عدد کفتر دم چتری کله ماری پا پر تزیینی
در حال دریافت ...
بعدی