حیوانات مزرعه در ایرانشهر روی دیوار

پاچن گلابی لنگه چهار یکسال

۱,۱۱۱ تومان
دقایقی پیش
پاچن گلابی لنگه چهار یکسال

گاو فروشی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
گاو فروشی

گوسفندنر

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوسفندنر

گاو نر (جلب)

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گاو نر (جلب)

مرغ و خروس لاری اصل

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ و خروس لاری اصل

بز فروشی

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بز فروشی

غاز فروشی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش

جوجه اصل چابهاری

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جوجه اصل چابهاری

یک مرغ ماده لاری خروس افغانی یک مرغ ماده لاری

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک مرغ ماده لاری خروس افغانی یک مرغ ماده لاری

فروش گتاچ وتروشت گوش دراز ‌دورگ پنچاپی

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش گتاچ وتروشت گوش دراز ‌دورگ پنچاپی

شتر نر فروشی

۴۷,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
شتر نر فروشی

شتر زایده بابچه اش

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش
شتر زایده بابچه اش

پاچن چاق چله

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
پاچن چاق چله

ده عددتروشت یک سال به بالا وپنج عددتروشت شیش ماهه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
ده عددتروشت یک سال به بالا وپنج عددتروشت شیش ماهه

خروس فروشی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
خروس فروشی

تروشت فروشی

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
تروشت فروشی

جلب

۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
جلب

مادمرغ محلی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مادمرغ محلی

مرغ ابرش وقناسی

۲,۲۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مرغ ابرش وقناسی

۷راس شتر

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
۷راس شتر

دوعددشنک نسل دار

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
دوعددشنک نسل دار

۴عدد گوسفند ماده

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
۴عدد گوسفند ماده

شترابستن چاق جوان سرحال

۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
شترابستن چاق جوان سرحال

خروس اصیل و با ماده مرغ

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
خروس اصیل و با ماده مرغ