خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهرک کوثر اصفهان

آپارتمان 70متری شهرک قدس امام خمینی
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرک کوثر
آپارتمان ۶۰ متری یک خوای شهرک قدس
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
آپارتمان ۶۰ متری یک خوای شهرک قدس
فروش آپارتمان ،شهرک قدس بازسازی شده
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک کوثر
فروش آپارتمان  ،شهرک قدس بازسازی شده
آپارتمان 70متری شهرک قدس
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شهرک کوثر
اپارتمان ۸۶متری شهرک قدس
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
آپارتمان 120متری شهرک قدس امام خمینی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک کوثر
آپارتمان 120متری شهرک قدس امام خمینی
آپارتمان 60متری شهرک قدس و کوثر امام خمینی
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک کوثر
آپارتمان 60متری شهرک قدس و کوثر امام خمینی
آپارتمان ۳خوابه تک واحد
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک کوثر
آپارتمان ۳خوابه تک واحد
آپارتمان طبقه سوم واقع در شهرک قدس
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک کوثر
یک واحد ۶۰متری تمیز واقع درشهرک قدس سه راه ملک شهر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک کوثر
مسکونی.تک برگ.۸۶متر ۲خواب
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک کوثر
آپارتمان ۳خواب فول تک واحدی کوثر غربی معاوضه
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک کوثر
آپارتمان ۳خواب فول تک واحدی کوثر غربی معاوضه
81 متر آپارتمان
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
81 متر آپارتمان
آپارتمان۷۰متری شهرک قدس وکوثر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک کوثر
آپارتمان۷۰متری شهرک قدس وکوثر
فروش آپارتمان 100متری دو خواب شهرک کوثر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
فروش آپارتمان 100متری دو خواب شهرک کوثر
فروش آپارتمان 140متری سه خواب شهرک کوثر
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
فروش آپارتمان 140متری سه خواب شهرک کوثر
آپارتمان ۶۰ متری شهرک کوثر امام خمینی
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک کوثر
آپارتمان ۶۰ متری شهرک کوثر امام خمینی
اپارتمان ۷۵متری شهرک کوثر امام خمینی
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک کوثر
اپارتمان ۷۵متری شهرک کوثر امام خمینی
آپارتمان ۷۵متری باامکانات
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک کوثر
اپارتمان 86 حدودا باسند شش دانگ
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک کوثر
آپارتمان دوخوابه شیک بازسازی کامل سند تکبرگ
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک کوثر
آپارتمان دوخوابه شیک بازسازی کامل سند تکبرگ
فروش اپارتمان
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک کوثر
فروش اپارتمان
آپارتمان ۱۱۵ متری دو خواب
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک کوثر
آپارتمان ۱۱۵ متری دو خواب
اپارتمان73متر/شمالی جنوبی/شهرک کوثر
توافقی
آژانس املاک در شهرک کوثر
اپارتمان73متر/شمالی جنوبی/شهرک کوثر
بعدی