خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک کوثر اصفهان

زمین/جنوبی/گذر۱۰متری ارتفاع۵سقف
توافقی
آژانس املاک در شهرک کوثر
۲۰۰متری جنوبی مجوز۳طبقه
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک کوثر
۲۰۰متری جنوبی مجوز۳طبقه
فروش زمین مسکونی
توافقی
۵ روز پیش در شهرک کوثر
زمین مسکونی موقعیت جنوبی
توافقی
۵ روز پیش در شهرک کوثر
زمین مسکونی موقعیت جنوبی
زمین ۲۲۵متری دو نبش شهرک کوثر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک کوثر
زمین ۲۲۵متری دو نبش شهرک کوثر
فروش ۲۰۰ متر زمین دو کله شهرک کوثر
توافقی
آژانس املاک در شهرک کوثر
فروش زمین درشهرک کوثر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک کوثر
فروش زمین درشهرک کوثر
185متری دو نبش شمالی شرقی
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
زمین ۲۰۰ متری بلوار امام خمینی
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک کوثر
شهرک کوثر زمین ۱۸۰ متری درب به حیاط
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کوثر
فروش زمین یا شراکت در ساخت
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک کوثر
زمین شهرک کوثر
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک کوثر
۲۰۰متر زمین باجواز۴سقف از شهرداری،آماده دستور نقشه
توافقی
۴ هفته پیش در شهرک کوثر
۲۰۰متر زمین باجواز۴سقف از شهرداری،آماده دستور نقشه
99 متر زمین همراه با پروانه ساخت
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ هفته پیش در شهرک کوثر
99 متر زمین همراه با پروانه ساخت
زمین شهرک کوثر بر بلوار 28 متری فتح
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ هفته پیش در شهرک کوثر
بعدی