خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهرک شهید منتظری اصفهان

۱۱۳ مترمربع واقع در کوی پرتو
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک شهید منتظری
۱۱۳ مترمربع واقع در کوی پرتو
۸۵ مترشخصی ساز ویو کوه فول کوی پرتو معاوضه و فروش
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک شهید منتظری
۸۵ مترشخصی ساز ویو کوه فول کوی پرتو معاوضه و فروش
این واحد 70متر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک شهید منتظری
این واحد 70متر
آپارتمان سه خوابه،کوی پرتو(فروش یامعاوضه)
۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان سه خوابه،کوی پرتو(فروش یامعاوضه)
کوی پرتو بختیار دشت 113 متر جنوبی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
کوی پرتو بختیار دشت 113 متر جنوبی
اپارتمان۲خوابه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان 140 متر سه خواب شهرک پرتو
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان 140 متر سه خواب شهرک پرتو
آپارتمان دو خوابه کوی پرتو
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان دو خوابه کوی پرتو
آپارتمان صفر با وام 200 میلیونی
۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان ۱۱۵ متر سه خوابه
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان ۱۱۵ متر سه خوابه
آپارتمان ۹۷ متر مربع دو خوابه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان 115متر سه خوابه
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
آپارتمان 115متر سه خوابه
بعدی