خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک شهید منتظری اصفهان

زمین کوی پرتو واقع درشهرک شهیدمنتظری
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در شهرک شهید منتظری
زمین کوی پرتو واقع درشهرک شهیدمنتظری
زمین ۲۰۰ متر شاهین شهر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک شهید منتظری
زمین ویلا و مجتمع سازی چسبیده به اصفهان
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک شهید منتظری
زمین  ویلا و مجتمع سازی چسبیده به اصفهان
کوی پرتو(بختیار دشت)زمین ۹۰۰متری
۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک شهید منتظری
کوی پرتو(بختیار دشت)زمین ۹۰۰متری
۹۰۰ متر زمین شش دانگ در بختیار دشت (شهرک پرتو )
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید منتظری
۹۰۰ متر زمین شش دانگ در بختیار دشت (شهرک پرتو )
فروش زمین 900 متری بختیار
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید منتظری
زمین مسکونی با سند تک برگ در کوی پرتو (بختیار دشت)
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید منتظری
زمین ۹۰۰ متری کوی پرتو بختیار دشت
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
زمین 900 متری واقع در بختیاردشت (کوی پرتو)
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
زمین 900 متری واقع در بختیاردشت (کوی پرتو)
بختیار دشت کوی پرتو ۹۰۰ متر سند تک برگ
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
زمین مسکونی ۹۰۰متری (کوی پرتو)بختیاردشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید منتظری
بعدی