خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در گلستان اصفهان

فروش و معاوضه زمین 193 متر هسا شهید احمدی
۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
فروش و معاوضه زمین هسا شهید احمدی
۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
فروش زمین ۱۴۰ متری پلاک سوم خیابان آزادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گلستان
زمین ۲۷۰ متر ( هسا ) سه بر
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
زمین ٢٥٠ متری با ارتفاع ٤ p غرضی
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
خانه کلنگی ۲۸۲ متر
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
زمین مسکونی ۲۳۶ متر خیابان گلستان
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
زمین ۱۸۰ متری. خوش جا
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
زمین 240 متر 4 روی پیلوت
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
زمین کشاورزی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
۲۳۰مترزمین مسکونی درچادگان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
۲۳۰مترزمین مسکونی درچادگان
پلاک مسکونی جنوبی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
زمین مسکونی میدان حج نزدیک بلواراحمدی
توافقی
هفتهٔ پیش در گلستان
زمین مسکونی میدان حج نزدیک بلواراحمدی
زمین حدوداً ۲۰۵ متری
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
زمین خوش قواره در گلستان
۳,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
پلاک زمین۱۹۰متری،خیابان هسا،۳روپیلوت،قابل معاوضه
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
زمین ۲۰۰ متری.گلستان. یا معاوضه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
زمین مسکونی ۲۳۵ متر خیابان گلستان
۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
زمین/جنوبی/۵رو پیلوت
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
زمین خوش جا در گلستان
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
نزدیک به سیتی سنتر وفروسگاه کوثر دوازده
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
زمین مسکونی،236 متردارای سند
توافقی
۲ هفته پیش در گلستان
زمین مسکونی دارای سندتک برگ
۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
زمین مسکونی دارای سندتک برگ
فروش زمین با پروانه
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گلستان
بعدی