خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در رهنان اصفهان

کارگاه انباری و تجاری و مسکونی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در رهنان
۲۷متر مغازه تجاری و ۱۴۰متر خانه پشت مغازه
توافقی
فوری در رهنان
۲۷متر مغازه تجاری و ۱۴۰متر خانه پشت مغازه
یک باب مغازه ۱۴۰متری ، با سند تجاری و
توافقی
پریروز در رهنان
یک باب مغازه  ۱۴۰متری ، با سند تجاری و
مغازه ۴۰متری تجاری
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رهنان
مغازه ۴۰متری تجاری
فروش ملک تجاری40متر زیرزمین دررهنان خیابان ابوذر
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رهنان
مغازه زیرزمین ۴۲ متر مربع
توافقی
۵ روز پیش در رهنان
مغازه ۷۰ متر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رهنان
کانکس
توافقی
۶ روز پیش در رهنان
مغازه ۳۱۰ متر خیابان کهندژ
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رهنان
مغازه ۳۱۰ متر خیابان کهندژ
مغازه واقع در رهنان خیابان مدافعین حرم
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
متراز ۱۰۰متر دوطبقه راه جداگانه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
متراز ۱۰۰متر دوطبقه راه جداگانه
مغازه ۲۸متری رهنان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رهنان
مغازه ۲۸متری رهنان
مغازه ۵۲متری بر خیابان امام سجاد رهنان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
مغازه ۲۵ متری
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
مغازه ۲۵ متری
۱۴۰ تجاری دونبش
توافقی
۲ هفته پیش در رهنان
۱۴۰ تجاری دونبش
تجاری دوطبقه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
نمایشگاه تجاری ۱۲۸ متر
توافقی
۲ هفته پیش در رهنان
مغازه تجاری بر خیابان شریف شرقی
توافقی
۳ هفته پیش در رهنان
مغازه تجاری بر خیابان شریف شرقی
یک باب مغازه تجاری خ قدس رهنان
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رهنان
یک باب مغازه تجاری خ قدس رهنان
زمین ۳۷متری با پروانه تجاری
توافقی
۳ هفته پیش در رهنان
زمین ۳۷متری با پروانه تجاری
زمین تجاری ۱۷۰ متر شریف شرقی
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رهنان
مغازه دو طبقه بر خیابان ابوذر رهنان
توافقی
۴ هفته پیش در رهنان
مغازه دو طبقه بر خیابان ابوذر رهنان
بعدی