اتصال برقرار شد

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار اصفهان

مرغ وخروس کوشین

۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مبارکه
مرغ وخروس کوشین

هشت عدد کله

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مبارکه
هشت عدد کله

وا گزاری سگ پاپی

۲ ساعت پیش در مبارکه

سینه تریاکی ماده کبوتر

۲,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مبارکه
سینه تریاکی ماده کبوتر

واگذاری یک عدد عروس هلندی

۱,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مبارکه
واگذاری یک عدد عروس هلندی

چند جفت سیاه دم سفید

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مبارکه
چند جفت سیاه دم سفید

سه عدد کفترتهرونی ودوتا دورگ ماده

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مبارکه
سه عدد کفترتهرونی  ودوتا دورگ ماده

جوجه کبوتر پرشی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مبارکه
جوجه کبوتر پرشی

15 تا طوقی

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مبارکه
15 تا طوقی

مرغ عشق بالغ

۷۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مبارکه
مرغ عشق بالغ

کره الاغ ماده

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مبارکه
کره الاغ ماده

قناری نر

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مبارکه
قناری نر

کبوتر نقش کله سفید سینه ای

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مبارکه
کبوتر نقش کله سفید سینه ای

قناری سبز نر شلاقی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مبارکه
قناری سبز نر شلاقی

دوکت ماده یه سر قنار

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در مبارکه
دوکت ماده یه سر قنار

بره

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مبارکه
بره

عروس هلندی چشم شرابی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مبارکه
عروس هلندی چشم شرابی

کبوتر پرشی سرور

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مبارکه
کبوتر پرشی سرور

سبز.سرخ پرشی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مبارکه
سبز.سرخ پرشی

کله ای و پلاکی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در مبارکه
کله ای و پلاکی

شازده و دوکت تهرونی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مبارکه
شازده و دوکت تهرونی

دو عدد دوکت سیاه نر کشیده بلند بال شل

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مبارکه
دو عدد دوکت سیاه نر کشیده بلند بال شل

واگذاری توله لاس قدرجونی

۸ ساعت پیش در مبارکه
واگذاری توله لاس قدرجونی

نخری شکم اول صنعتی تلیسه گاوگوساله

۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مبارکه
بعدی

خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار اصفهان