رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در باغ نگار اصفهان

آپارتمان با موقعیت اداری در خ میر، ۵۰متر فلت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۵۰ متری بر خیابان میر
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۵۰ متری بر خیابان میر
اجاره مغازه 290متری بر اصلی شیخ مفید
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
مغازه زیر زمین تجاری ۱۳۰ متر بر خیابان میر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باغ نگار
100متر اداری فلت/جنوبی/شیخ مفید
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
100متر اداری فلت/جنوبی/شیخ مفید
۱۰۰ متر اداری جنوبی بر شیخ مفید صفر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باغ نگار
۱۰۰ متر اداری جنوبی بر شیخ مفید صفر
مغازه ۷۵ متری بر میر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باغ نگار
دفترکار شیخ مفید ۶۰ متر ۲ اتاقه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در باغ نگار
دفترکار شیخ مفید ۶۰ متر ۲ اتاقه
دفترکار۱۷۰متری بر شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۸۵ متری شیک بر شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۸۵ متری شیک بر شیخ مفید
دفتر کار ۹۵ متری بر خیابان شیخ مفید
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۹۵ متری بر خیابان شیخ مفید
دفتر کار خیابان میر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ نگار
رهن واجاره تجاری بر خ اصلی55متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
کافه در حال کار و مشتری دار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باغ نگار
کافه در حال کار و مشتری دار
۹۰ متری جنوبی بر شیخ مفید صفرتابلوخور
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در باغ نگار
۹۰ متری جنوبی بر شیخ مفید صفرتابلوخور
آپارتمان اداری ۵۰ متر بر خیابان میر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در باغ نگار
بعدی