رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در باغ نگار اصفهان

۱۰۰متر اداری فلت جنوبی تابلوخور بر شیخ مفید
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در باغ نگار
۱۰۰متر اداری فلت  جنوبی تابلوخور بر شیخ مفید
دفتر کار ۵۰ متری بر خیابان میر
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۵۰ متری بر خیابان میر
۱۰۰ متر واحد اداری تابلو خور بر خیابان میر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
92 متر اداری - حاج رحیم ارباب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باغ نگار
92 متر اداری - حاج رحیم ارباب
آپارتمان با موقعیت اداری در خ میر، ۵۰متر فلت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
100متر اداری فلت/جنوبی/شیخ مفید
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
100متر اداری فلت/جنوبی/شیخ مفید
۱۰۰ متر اداری جنوبی بر شیخ مفید صفر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ نگار
۱۰۰ متر اداری جنوبی بر شیخ مفید صفر
دفترکار شیخ مفید ۶۰ متر ۲ اتاقه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغ نگار
دفترکار شیخ مفید ۶۰ متر ۲ اتاقه
دفترکار۱۷۰متری بر شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۸۵ متری شیک بر شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۸۵ متری شیک بر شیخ مفید
دفتر کار ۹۵ متری بر خیابان شیخ مفید
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ نگار
دفتر کار ۹۵ متری بر خیابان شیخ مفید
دفتر کار خیابان میر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باغ نگار
۹۰ متری جنوبی بر شیخ مفید صفرتابلوخور
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در باغ نگار
۹۰ متری جنوبی بر شیخ مفید صفرتابلوخور
آپارتمان اداری ۵۰ متر بر خیابان میر
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در باغ نگار
بعدی