رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شیخ صدوق اصفهان

آپارتمان اداری نیکبخت جنب دادگستری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در شیخ صدوق
آپارتمان دو خوابه اداری نیکبخت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
مغازه ۷۰متر برخیابان چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
واگذاری کافه باشگاه شیخ صدوق با
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در شیخ صدوق
تجاری 200متری خیابان چهارباغ بالا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شیخ صدوق
۳۵۰ متر اداری بازسازی شده
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شیخ صدوق
۳۵۰ متر اداری بازسازی شده
دفترکار اداری بر شیخ مفید
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
دفترکار اداری بر شیخ مفید
سنداداری/۵۰ متری/خ میر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
سنداداری/۵۰ متری/خ میر
دفتر کار حقوقی زیبای پزشکی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شیخ صدوق
دفتر کار حقوقی زیبای پزشکی
اجاره سالن مجزا ملک جهت مزون یا باشگاه فقط بانوان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شیخ صدوق
اجاره سالن مجزا ملک جهت مزون یا باشگاه فقط بانوان
پلاک دوم خ شیخ مفید، مناسب دفتر کار
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
پلاک دوم خ شیخ مفید، مناسب دفتر کار
واگذاری سوپرمارکت 40 متری در حال کار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
دفترکار۷۰متری خ ارباب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
135 متر تجاری بر خیابان ارباب
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
135 متر تجاری بر خیابان ارباب
آپارتمان اداری 80متر فلت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
دفتر کار 90متری فلت
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
*دفتر اداری *
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
*دفتر اداری *
اجاره اتاق در یک مزون لباس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
اجاره اتاق در یک مزون لباس
دفترکار 110 متر 2 خوابه خ ارباب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
اجاره لاین و اطاق درسالن زیبایی
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
اجاره لاین و اطاق درسالن زیبایی
۱۱۵متر اداری مسکونی چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
مغازه تجاری ۱۵۰متر بر سپهسالار
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شیخ صدوق
مغازه تجاری ۱۵۰متر بر سپهسالار
مغازه ۲۴ متری شیخ صدوق شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شیخ صدوق
واحد اداری ۱۶۵ متری شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
واحد اداری ۱۶۵ متری شیخ مفید
بعدی