رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در زینبیه اصفهان

مغازه ۲۰ متری تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در زینبیه
مغازه ۲۰ متری تجاری
مغازه ۷ متر مربع اجاره ای
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زینبیه
اجاره چهار دیواری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در زینبیه
مغازه با کلیه وسایل سوپر مارکت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در زینبیه
مغازه با کلیه وسایل سوپر مارکت
24متر تجاری طبق اول، 32متر تجاری وانبار ی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زینبیه
24متر تجاری طبق اول،  32متر تجاری وانبار ی
مغازه چهارراه عاشق اصفهانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در زینبیه
اجاره تعمیرگاه شیک بر اتوبان اصلی جنب پمپ بنزین
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در زینبیه
اجاره تعمیرگاه شیک بر اتوبان اصلی جنب پمپ بنزین
۱۰۵ متر تمام سرامیک زینبیه بین حرم و بیمارستان
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در زینبیه
واگذاری چایخانه با کلیه وسایل در حال کار زینبیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در زینبیه
واگذاری چایخانه با کلیه وسایل در حال کار زینبیه
مغازه ۱۲۰ متری فلکه عاشق اصفهانی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در زینبیه
۱۸۰ متر مغازه تمام سرامیک روبروی حرم زینبیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زینبیه
زیرزمین ۱۰۰ متری چهارراه عاشق اصفهانی بر پارک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در زینبیه
250متر سوله بهداشتی نوساز
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زینبیه
مغازه ۶۰ متر فلکه زینبیه حرم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
مغازه ویترین دار مناسب کار طلا وجواهر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
مغازه ویترین دار مناسب کارطلاوجواهر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
سوله ۲۰۰ متری همراه با برق ۳ فازمحدودی زینبیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
استبل اسب( قابل استفاده انبار)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
مغاز ۱۸ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
مغاز ۱۸ متر
گاراژ انبار سوله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
گاراژ انبار سوله
مغازه تجاری بر خیابان ابوریحان بیرونی شرقی میباشد
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
کارگاه ۱۰۰۰ متری اجاره داده میشود
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
مغازه حدودبیست مترارتفاع سقف ۵متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
باغ اجاره ای برای کارگاه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
باغ اجاره ای برای کارگاه
بعدی