رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در زینبیه اصفهان

اجاره چهار دیواری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در زینبیه
250متر سوله بهداشتی نوساز
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در زینبیه
سوله ۲۰۰ متری همراه با برق ۳ فازمحدودی زینبیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
استبل اسب( قابل استفاده انبار)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زینبیه
گاراژ انبار سوله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
گاراژ انبار سوله
کارگاه ۱۰۰۰ متری اجاره داده میشود
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
باغ اجاره ای برای کارگاه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
باغ اجاره ای برای کارگاه
انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زینبیه
استبل اسب
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در زینبیه
کارخانه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زینبیه
کارخانه
کارگاه ۴۲۰ متری واقع در آیت الله غفاری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زینبیه
کارگاه ۴۲۰ متری واقع در آیت الله غفاری
بعدی