رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در بهار آزادی اصفهان

واحد اداری ۶۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
واحد اداری ۶۰ متری
۱۱۰ متر مسکونی کاربری اداری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
۱۱۰ متر مسکونی کاربری اداری
واحداداری ۱ اتاق
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
۶۰۰ متر واحد اداری منطقه ۵
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بهار آزادی
۶۰۰ متر واحد اداری منطقه ۵
اپارتمان با موقیعت اداری ۹۰‌متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
اپارتمان با موقیعت اداری ۹۰‌متری
اجاره اتاق در سالن زیبایی بانوان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بهار آزادی
اجاره اتاق در سالن زیبایی بانوان
۷۰متر دفتر کار اداری چهارباغ بالا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بهار آزادی
۱۰۰متر/موقعیت اداری/چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
دفتر کار ۷۷ متری ط۳
ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در بهار آزادی
اپارتمان ۱۴۰ متر دو اطاق که یک اطاق اجاره میدهیم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بهار آزادی
دفتر کار ٥٥ متری اصفهان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهار آزادی
اجاره دفتر کار خیابان توحید
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهار آزادی
115 متر اداری چهار باغ بالا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهار آزادی
اجاره دفتر کار خیابان شریعتی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهار آزادی
اجاره دفتر کار خیابان شریعتی
دفترکار اداری مطب چهارباغ بالا
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهار آزادی
دفترکار اداری مطب چهارباغ بالا
خانه اداری ۲۵۰ متری چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
خانه اداری ۲۵۰ متری چهارباغ بالا
اداری90متری/خیابان شریعتی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
١٠٠متر اداری ٢خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
دروازه شیراز دفتر اداری
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهار آزادی
50 متر اداری میدان آزادی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
اجاره اتاق در مطب
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهار آزادی
اجاره اتاق در مطب
آ‌پارتمان اداری بلوار دانشگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهار آزادی
اجاره دفتر کار ۹۰ متری چهار باغ بالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بهار آزادی
نوع ملک تجاری اداری در دو اتاق ۱۵ متری
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهار آزادی
نوع ملک تجاری اداری در دو اتاق ۱۵ متری
بعدی