رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در اشراق اصفهان

انبار جهت اجاره خیابان چمران (اجاره)
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
انبار جهت اجاره خیابان چمران (اجاره)
واحد اداری
ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
فوری در اشراق
دفتر کار صفر بر اشراق
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
دفتر کار صفر بر اشراق
تجاری ۴۰ متری جنب شهرداری و نظام مهندسی پل چمران
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اشراق
تجاری ۴۰ متری جنب شهرداری و نظام مهندسی پل چمران
دفترکار ۵۰متری ال محمد
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در اشراق
۷۰ متر اداری جنوبی/ویودار/اشراق شمالی
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
۷۰ متر اداری جنوبی/ویودار/اشراق شمالی
واحد اداری شیک و نوساز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در اشراق
واحد اداری شیک و نوساز
واحد اداری تربیت معلم
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اشراق
اجاره واحد اداری نوساز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اشراق
اجاره واحد اداری نوساز
دفتر کار صفر پرنور روحیه دار
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در اشراق
دفتر کار صفر پرنور روحیه دار
دفتر کار صفر پرنور روحیه دار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
دفتر کار صفر پرنور روحیه دار
اجاره دفتر اداری
ودیعه: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اشراق
اجاره دفتر اداری
دفتر کار اداری صفر بر خیابان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در اشراق
دفتر کار اداری صفر بر خیابان
واحد اداری شیک
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
واحد اداری شیک
دفترکار ۵۰ متری بر کاوه طبقه ۲ بدون آسانسور
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
دفترکارمطب/45متر/ دوخواب / خ کاوه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
دفترکارمطب/45متر/ دوخواب / خ کاوه
آموزشگاه ۱۲۰ متری پل چمران.
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در اشراق
یک اتاق در دفتر مجاور نظام مهندسی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
دفتر کار صفر اشراق
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
دفتر کار صفر  اشراق
سوییت ۸۰ متری .یک خواب مستر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
سوییت ۸۰ متری .یک خواب مستر
دفتر کار ال بویه (اجاره)
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در اشراق
دفتر کار ال بویه (اجاره)
دفتز کار 72 متری اشراق شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در اشراق
95 متر دفترکار (اداری) خ اشراق شمالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
اجاره صندلی به ناخن کار رنگکاومژه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اشراق
بعدی