رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در بیست و چهار متری اصفهان

۷۰ متر آپارتمان ۱ خواب ( ماشین رو ) خ ۲۴ متری دوم
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
آپارتمان دو خوابه نوساز +پارکینگ مسقف
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بیست و چهار متری
آپارتمان دو خوابه نوساز +پارکینگ مسقف
۱۲۵ متر ویلایی یک خواب *دربست* خ فجر ۲
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل درب به حیاط
ودیعه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بیست و چهار متری
منزل درب به حیاط
اجاره ۱۲۰متری دو خواب ۲۴متری دوم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۸ تومان
۱۲ ساعت پیش در بیست و چهار متری
۱۱۰ متر آپارتمان ۱ خواب / همکف / خ زرین کوب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۰۰متر۲خوابه طبقه اول موتورو خ ۲۴دوم خ فجر۲
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل دوطبقه دربست فجر۲
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل یک خوابه راه جدا شیخ طوسی شرقی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل دوخوابه ماشین رو فجر۲
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل دوخوابه نوساز شیخ طوسی‌شرقی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
اپارتمان ۹۰متر یک خوابه راه جدا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۰۰متر ۲خواب ۲طبقه دربست خ میثم
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
آپارتمان ۹۰متری ۱خوابه راه جدا ماشین رو
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
اپارتمان ۱۲۵ متری ۲خوابه طبقه دوم نوساز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
یک واحد ۱۱۰ متر یک خواب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
منزل ۱۳۰متر ۳خواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
۹۰متر ۲خواب ۲طبقه دربست خ بیست و چهار متری اول
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۹۰متر سوئیت ۲طبقه دربست خ بیست و چهار متری دوم
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۶۵متر ۱خواب ۱طبقه دربست خ رضائیان
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
اجاره ۱۰۰متری یک خواب ۲۴متری اول
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
اپارتمان ۱خوابه راه جدا همراه پارکینگ بلوارمکتبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل دوخوابه با حیاط اختصاصی شیخ طوسی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
((منزل130متری دوخواب ط سوم موتورو خ رضاییان ))
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
((منزل130متری دوخواب ط سوم موتورو خ رضاییان ))
بعدی