رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در بیست و چهار متری اصفهان

واحد 100 متری دوخوابه یک و نیم طبقه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بیست و چهار متری
واحد 100 متری دوخوابه یک و نیم طبقه
اجاره ۱۱۵ متر دوخواب ۲۴متری دوم
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بیست و چهار متری
منزل اجاره همکف (۲۴دوم)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
*۱۳۰ متر مسکونی طبقه دوم۳خواب/خ پروین فجر۲*
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
رهن واجاره طبقه همکف راه مجزا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بیست و چهار متری
رهن واجاره طبقه همکف راه مجزا
منزل مسکونی طبقه همکف
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل ویلایی طبقه همکف ۲ خواب راه جدا شیخ طوسی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل ویلایی طبقه همکف۱خواب ماشین رو خیابان زرینکوب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل طبقه همکف ۱ خواب راه جدا ماشین رو شیخ طوسی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل دربست ۲۰۰ متری ۲۴ متری اول
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل سه خوابه شیک شیخ طوسی غربی
ودیعه: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل دوطبقه ماشین رو شیخ طوسی شرقی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۹۵متر دوطبقه هر طبقه یک خواب خ شیخ طوسی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۷۰مترطبقه اول یک خواب پروین شیخ طوسی غربی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۲۵متردو طبقه درب حیاط پروین شیخ طوسی شرقی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۴۰متردوطبقه درب ساخت پروین خیابان میثم...
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۳۰متردوطبقه درب حیاط پروین شیخ طوسی شرقی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل رهن کامل
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در بیست و چهار متری
منزل رهن کامل
اجاره منزل حیاط دار120متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
منزل دوخواب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
ویلایی یک خوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
دوخابه. دربستی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
دوخابه. دربستی
**منزل ویلایی ۸۰ متری‌ طبقه اول شیخ طوسی**
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
**منزل ۷۰ متری ۱ خوابه خیابان شیخ طوسی**
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
بعدی