رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در باقوشخانه اصفهان

خانه اجاره ویلای قدیمی ساز ۸۵ متری دربست در شاهد
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۵ ساعت پیش در باقوشخانه
خانه۷۵متری۱خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باقوشخانه
خانه۷۵متری۱خواب
خانه دربستی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باقوشخانه
خانه دربستی
تخلیه اماده سکونت
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باقوشخانه
اجاره ویلا 750متری باغبهادران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باقوشخانه
اجاره ویلا 750متری باغبهادران
منزل دربستی ۱۰۰ متر یک خواب
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باقوشخانه
منزل دربست مولوی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باقوشخانه
منزل دربست بر خیابان ابوریحان شرقی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باقوشخانه
منزل دربست بر خیابان ابوریحان شرقی
طبقه هم کف، ۷۰متری با حیاط
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باقوشخانه
طبقه هم کف، ۷۰متری با حیاط
ظبقه ۱دربست ۱۷۰متر بر خیابان شاهد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باقوشخانه
ظبقه ۱دربست ۱۷۰متر بر خیابان شاهد
رهن واجاره منزل ویلایی در خیابان شاهد اصفهان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باقوشخانه
رهن واجاره منزل ویلایی در خیابان شاهد اصفهان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باقوشخانه
رهن واجاره منزل ویلایی در خیابان شاهد اصفهان
ویلایی ۲۵۰متر دوبلکس سه خواب
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در باقوشخانه
ویلایی ۲۵۰متر دوبلکس سه خواب
منزل ویلایی دربستی ۲۰۰ متری بازسازی شده
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در باقوشخانه
منزل ویلایی دربستی ۲۰۰ متری بازسازی شده
بعدی