رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در خرم اصفهان

دوطبقه دربست
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در خرم
اجاره واحد 180متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
منزل ویلایی دوطبقه در کاشانی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
منزل ویلایی دوطبقه در کاشانی
اجاره ویلا باغبادران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در خرم
اجاره ویلا باغبادران
باغ ویلا ۴۰۰متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در خرم
منزل ویلایی،۱۸۰متر،طبقه دوم،خیابان شهیدان شرقی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
منزل ویلایی،۱۸۰متر،طبقه دوم،خیابان شهیدان شرقی
اجاره دوخواب پلاک دوم آبگرم باغبادران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در خرم
اجاره دوخواب پلاک دوم آبگرم باغبادران
منزل دو طبقه،۱۶۰متر،طبقه اول،خیابان کهندژ
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در خرم
منزل دو طبقه،۱۶۰متر،طبقه اول،خیابان کهندژ
اجاره حیاطی 170 متر دو طبقه مستقل
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
سوییت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در خرم
منزل ویلایی دربستی،۲۰۰متر،۲خواب،کنارگذرشهید خرازی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
منزل ویلایی دربستی،۲۰۰متر،۲خواب،کنارگذرشهید خرازی
بعدی