اشیای عتیقه در کرمانشاه روی دیوار

انگشتر

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
انگشتر

قالیچه دیوار کوب مخمل قدیمی ابریشمی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قالیچه دیوار کوب مخمل قدیمی ابریشمی

دو عدد قلیان، کوچیک و بزرگ

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دو عدد قلیان، کوچیک و بزرگ

عتیقه)۱ب کش

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عتیقه)۱ب کش

فرغون عتیقه فرغون فرقون

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فرغون عتیقه   فرغون    فرقون

تسبیح سندلوس ۱۰۱ عددی

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تسبیح سندلوس ۱۰۱ عددی

جعبه ابزار عتیقه آمریکایی

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
جعبه ابزار عتیقه آمریکایی

انواع قلیان

۷,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
انواع قلیان

پنکه قدیمی

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پنکه قدیمی

لوسترعتیقه قدیمی

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
لوسترعتیقه قدیمی

ترازو قدیمی سالم ۲۰ کیلویی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
ترازو قدیمی سالم ۲۰ کیلویی

تخته نرد

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تخته نرد

چپق انگلیس قدیمی وفندک

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
چپق انگلیس قدیمی وفندک

یادبود برنزی شاه عباس صفوی

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
یادبود برنزی شاه عباس صفوی

قدیمی،گاز

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
قدیمی،گاز

دوچرخه ۱۶

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
دوچرخه ۱۶

زنجیر محرمی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
زنجیر محرمی

چراغ چشمک زن کلکسیونی Germany

۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
چراغ چشمک زن کلکسیونی Germany

۲عددقاشق طرح قدیمی ۴۴گرم نقره

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
۲عددقاشق طرح قدیمی ۴۴گرم نقره

کیمدی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
کیمدی

زنجیر محرمی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
زنجیر محرمی

شهاب سنگ

۱۱,۱۱۱ تومان
۱۹ ساعت پیش
شهاب سنگ

نمکدان نقره عتیقه

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
نمکدان نقره عتیقه

زنجیر محرم سنگین

۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
زنجیر محرم سنگین
بعدی