خرید و فروش و قیمت خودرو سیتروئن در کرمانشاه

سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن C3 مونتاژ بدون گرمکن صندلی، مدل ۱۳۹۷
۵۰۰ کیلومتر ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۹ ساعت پیش
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل
۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
زانتیا ۹۵تا کار
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زانتیا ۹۵تا کار
زانتیا 86
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
زانتیا 86
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 1800cc، مدل ۱۳۸۲
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۵۵,۴۴۷ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۷
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۳
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، با گیربکس ۷ دنده مدل ۱۳۸۴
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۵
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۶
زانتیا ۸۴ سالم
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
زانتیا ۸۴ سالم
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
۲۵ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۴
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۹
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
۷۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سیتروئن زانتیا 2000cc، مدل ۱۳۸۸
بعدی