خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در کرمانشاه

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۰ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SL، مدل ۱۳۸۹
۱۱۱ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۷ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲,۸۰۰ کیلومتر توافقی
۱۴ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۸
۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 مدل۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 132 مدل۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه مدل۱۳۸۹
۲۱۹,۱۱۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۱ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه مدل۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 ، مدل ۱۳۸۸
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۷۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۷۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸
۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۲۷۴,۲۶۹ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
بعدی